Giới thiệu Hiệp hội

Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2012 với 127 hội viên. Đến nay đã có hơn 400 hội viên chính thức và hội viên liên kết, hội viên thông tấn.
Thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền đồng thời xây dựng kênh thu thập, chuyển tải các thông tin thường xuyên và nhanh chóng hai chiều về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của doanh nghiệp đối với các sở, ban ngành, chính quyền các cấp để có biện pháp giải quyết, và xử lý hài hòa, kịp thời cho doanh nghiệp. Là trung tâm thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh; sẵn sàng hỗ trợ hội viên về các thủ tục hành chính, pháp lý, tài chính,…
Chủ động tham mưu, đề xuất các cấp, các ngành tăng cường hoạt động đối thoại với doanh nghiệp vừa nhằm phổ biến những thông tin về hợp tác, xúc tiến đầu tư, những định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đồng thời cũng nắm bắt và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Từ đó có những chủ trương, chính sách khuyến khích đầu tư, xây dựng; hỗ trợ nghiên cứu, mở rộng thị trường; xây dựng và quảng bá thương hiệu; tiếp cận nguồn vốn; những ưu đãi về thuê đất, cấp quyền sử dụng đất; những vấn đề về đào tạo, dạy nghề đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp yêu cầu nguồn nhân lực có tay nghề và trình độ cao,...
Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh, đào tạo, tư vấn, thông tin. Thành lập tổ Luật sư tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức về pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên nền tảng pháp lý ổn định, vững chắc.
Chủ động liên hệ với các trung tâm, đơn vị để tổ chức các diễn đàn, hội thảo nhằm thúc đẩy các quan hệ kinh doanh, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thường xuyên tập huấn chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, kinh doanh và phát triển thị trường. Có cơ chế hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp đỡ tài chính cho doanh nghiệp hội viên khó khăn.
Kết nối với các cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh của Hiệp hội và các doanh nghiệp hội viên; tăng cường giao lưu văn hoá, thể dục, thể thao trong cộng đồng các doanh nghiệp nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chương trình doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh.
Quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức định kỳ các hoạt động tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và thực hiện nghĩa vụ doanh nghiệp  và pháp luật Nhà nước. Đồng thời phản ánh những đơn vị, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp và những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh góp phần xây dựng chính quyền thông thoáng, minh bạch.